na wa door

נבון ויספלד רו”ח הינה פירמת ראיית חשבון, הפירמה נוסדה בשנת 1995.

הפירמה מונה כ- 45 עובדים בהם כ- 25 רואי חשבון.

לפירמה ניסיון עשיר ומקצועי בתחומי הביקורת השונים. הפירמה מעניקה שרות מקצועי ואמין ברמה גבוהה למגזר הציבורי, למגזר הפרטי- עסקי, לגופים ללא מטרת רווח (עמותות, חל”צ).

מחלקת ביקורת דוחות כספיים – לפירמה ניסיון רב בביקורת דוחות כספיים : בחברות במגזר העסקי, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים וגופים נתמכים, עמותות וחל”צ, וכן מעניקה ייעוץ בנושא האפקטיביות על הבקרה הפנימית (SOX).

מחלקה כלכלית מקצועית – הפירמה מבצעת שירותי ביקורת ויעוץ חשבונאי, בדיקות כלכליות, DD, חוות דעת כלכליות לבתי משפט וגורמים נוספים, הערכות שווי ובדיקות איתנות פיננסית.

מחלקת ביקורת פנימית וסיכונים – לפירמה ניסיון רב בביקורת פנימית, בביקורת חקירתית, ניהול סיכונים וסקרי סיכונים. המחלקה מעסיקה עובדים מקצועיים בהם: רו”ח, מהנדסים, יעוץ ביטוח, מבקרים פנימיים מוסמכים, בהם בעלי תעודות הסמכה CIA ו- CISA, ואנשי IT.

בין לקוחות הפירמה נמנים : חברות וגופים עסקיים, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים, חברות ללא מטרות רווח ותאגידים אחרים.

כמו כן הפירמה נותנת שירותים בתחום הנהלת חשבונות, בודקי שכר וחשבות שכר.