שירותי המיסוי כוללים במשרדנו : ייעוץ ותכנון בתחום המיסוי הישראלי והבינלאומי, מיסוי חברות, מיזוגים ורכישות, מחירי העברה, מסים עקיפים, מיסוי מקרקעין ונדל”ן, מיסוי אישי לתושבי חוץ, תושבים חוזרים ותושבי ישראל.

מיסוי אישי

בין תחומי המיסוי האישי שמטפל בהם המשרד :

 • הכנת דו”חות שנתיים (תושבי ישראל וחוץ), הצהרות הון והתנהלות שוטפת מול רשויות המס. 
 • טיפול מול רשויות המסים בגילוי מרצון.
 • ליווי וסיוע בהכנת הצהרת הון.
 • ייצוג בדיוני שומות מס הכנסה, מס ערך מוסף וביטוח לאומי.
 • סיוע וליווי עסקאות מכירת ורכישת מניות
 • סיוע בהשגת אישורים מקדמיים לעסקאות מרשויות המס .
 • ייעוץ מס בהקשר של זכויות עובדים והסדרי שכר.
 • ייעוץ מס בנוגע להסדרי פרישה והתגמולים הנלווים.
 • ייעוץ מס בעסקאות נדל”ן ומקרקעין.
 • ייעוץ לגבי תושבות מס.
 • ייעוץ מס בנושאי נאמנויות (Trusts).
 • טיפול בתיאומי מס עם דגש למדרגות המס.
 • בדיקת זכאות להחזר מס.

מיסוי חברות

בין תחומי מיסוי החברות שמטפל בהם המשרד :

 • הגשת דוחות כספיים לרשויות המס.
 • ייעוץ שוטף בדיני מסי חברות, מס הכנסה ומע”מ.
 • תכנון היבטי המס הכרוכים במבנה הממוני של חברות.
 • טיפול שוטף מול רשות המסים
 • טיפול בהשגת אישורים מקדמיים (Pre-Ruling).
 • תכנון מס הכרוך בחבילות תגמול עובדים, לרבות תכניות אופציות.
 • מיסוי רווחי הון ומס חברות והתייחסות למסים מופחתים על פי חוקי עידוד הטבות ותמריצים
 • הכנת דיווחים לרשויות המס השונות. 

מיסוי בינלאומי

בין תחומי המיסוי הבינלאומי שמטופלים במשרד :

 • פיתוח אסטרטגית מס גלובלית וגמישה, התואמת את צרכי הלקוח, מצבו והמודל העסקי של הלקוח ומאפשרת הטמעה, רכישות חדשות ושינויי מבנה עתידיים.
 • בחירת מבנה ההתאגדות המתאימה לפעילויות מחוץ לישראל, לרבות סיוע בבחירת המבנה הנכון על פי הצרכי.
 • בחינת השפעתן של אמנות למניעת כפל מס והטבות מיסוי בחו”ל.
 • סיוע ברישום תאגידים במדינות שונות