במשרד מחלקה כלכלית מקצועית, המעניקה שירותי ייעוץ במכלול תחומים כלכליים, לרבות
ביצוע הערכת שווי לחברות ועסקים:

  • ייעוץ כלכלי
  • הערכת שווי עסקים וחברות
  • ייעוץ בהליכי מיזוג ורכישה
  • הכנת תכניות עסקיות
  • הגשת חוות דעת מומחה בהליכים משפטיים
  • ניתוחי כדאיות מגוונים
  • ייעוץ בניהול תזרים, תמחור, מינוף ופיתוח עסקי
  • בדיקות נאותות חשבונאיות וכלכליות (Due Diligence) 
  • גיבוש והכנת תכניות אסטרטגיות
  • חוות דעת כלכליות