שירותי שכר, שירותי הנה”ח לגופים ועסקים מול תחומי וענפי המשק.

לפרימה ניסיון רב בתחום “בודק שכר מוסמך” והפירמה מונה כ 7 בודקי שכר מוסמכים.

בין לקוחות הפירמה חברות וגופים עסקיים, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, תאגידים סטטוטוריים, חברות ללא מטרות רווח ותאגידים אחרים.