שירותי הביקורת הפנימית ניתנים במשרד על ידי צוות מקצועי  המשלבי התמחויות בראיית חשבון, טכנולוגיות מידע, משפט, כלכלה, הנדסה, ביטוח, ניהול סיכונים, ביקורת חקירתית ותחומי ידע נוספים.

הביקורת הפנימית מבוצעת בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות, חוק הביקורת הפנימית, חוק העמותות, ובכפוף ובהתאם לחוקים ולהוראות החקיקה החלים ספציפית על הגוף המבוקר.

המשרד גם מספק שירותים של סיוע למבקר הפנימי של חברות וארגונים  ניתנים בארגונים בעלי היקפי פעילות משמעותיים ומהותיים. במקרים אלו, פעילות הביקורת “נתפרת” בהתאם לצרכי המבקר הפנימי וכפופה ומונחית על ידו, תוך תיאום וסנכרון.

ביקורת חקירתית עוסקת לרוב במצבים בהם קים חדש להתנהלות פיננסית לקויה ומכוונת. הביקורת כשמה כן היא, עוסקת בחקירה, כימות היקף הנזקים הנובעים מהן, חשיפת הגורמים המעורבים ודרכים למניעת הונאות פיננסיות, הונאות מחשב והלבנות הון שחור וכספים שמקורם בארגוני טרור.

ביקורת חקירתית נערכת בקרב תאגידים עסקיים, ארגונים מסחריים, גופים ומוסדות ממשלתיים, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה ומוסדות ללא כוונת רווח.

ביקורת מערכות מידע

תחום מערכות המידע הוא תחום מתרחב עם הזדמנויות גדלות והולכות ובצדם סיכונים רבים. השירותים שאנו נותנים בתחום כוללים:

 • תכנון גיבוש תהליכי ניהול וממשל לתחום טכנולוגית המידע.
 • בדיקה כוללת לניהול מערכות מידע לרבות ניהול סיכונים וסיכוני סייבר
 • ביקורת IT  ואבטחת מידע.
 • סיוע ביישום דרישות רגולציה שונות
 • יעוץ וביקורת בתחום הגנת הפרטיות כולל GDPR 
 • שימוש נכון הטמעת מערכות מידע.
 • ניהול מידע בארגון
 • עריכת ביקורות וסקרי סיכונים, בהיבטים אפליקטיביים, טכנולוגיים, תהליכיים ואנושיים.
 • יישום מערכת ניהול אבטחת מידע עפ”י תקן ISO 270001.
 • גיבוש ותיעוד תכנית להמשכיות עסקית – BCP על פי מתודולוגיות מובילות.
 • תחקור והסקת מסקנות ותקנות מאירועי אבטחת מידע.